Clean & Safe Hygiƫne- en reinigingsmaatregelen ter preventie en bestrijding van COVID-19 en andere mogelijke infecties

Safe & Clean

Sportstages ontwikkelde een label waarmee ze haar klanten wil informeren over welke hotels en sportaccommodaties uit haar aanbod extra inspanningen leveren ter preventie en bestrijding van Covid-19 en andere mogelijke infecties.

Sportstages werkt achter de schermen al een tijdje aan een eigen label rond duurzaamheid omdat ook reizen en sporten niet zonder gevolgen is. We denken hierbij aan het duurzaam gebruik van energie, water, materialen en verantwoord omgaan met de natuur.

Omwille van Covid-19 hebben we naast de ontwikkeling van ons duurzaamheidslabel ook een tweede label ontwikkeld. We lieten ons hiervoor inspireren door het initiatief van Turismo de Portugal die voor de toeristische sector het Clean & Safe label lanceerde. Het label vereist de implementatie van hygiëne- en reinigingsmaatregelen om besmettingsrisico’s te voorkomen en veilige procedures om de exploitatie van toeristische activiteiten te kunnen garanderen. In Portugal vroegen al meer dan 4000 bedrijven het Clean & Safe label aan. Dit toont de inzet aan van de Portugese bedrijven om toeristen in veilige omstandigheden te verwelkomen.

Sportstages stelde een lijst met maatregelen op waaraan de hotels en sportaccommodaties minimaal moeten aan voldoen om het label te kunnen krijgen. Van zodra de accommodaties een verbintenisverklaring hebben ingediend zal Sportstages het Clean & Safe label toekennen.

Het duurzaamheidslabel zal verder vorm worden gegeven en later dit jaar worden gelanceerd.

Voorwaarden voor het toekennen van het Clean & Safe Sportstages-label

Sportstages

Sportstages ziet er op toe dat er voldoende afstand wordt bewaard tussen medewerkers en haar klanten. Het schudden van handen, kussen, het houden van fysieke meetings, het delen van werkplaatsen en het delen van maaltijden en gebruiksvoorwerpen wordt vermeden.

Sportstages ziet er op toe dat de toegestane bezigheid per vierkante meter in gesloten ruimtes wordt gerespecteerd en dat deze gesloten ruimtes regelmatig worden verlucht.

Sportstages informeert en stimuleert haar medewerkers om:

 • de handen regelmatig te desinfecteren door de handen met water en zeep voor minstens 20 seconden te wassen of een desinfecterend product te gebruiken dat minstens 70% alcohol bevat;
 • te hoesten en/niezen in de binnenzijde van de elleboog of gebruik te maken van een wegwerp zakdoek en om deze na het hoesten of niezen onmiddellijk weg te werpen;
 • de handen te desinfecteren na iedere hoest of niesbui;
 • het aanraken van neus, ogen en mond met de handen te vermijden;
 • dagelijks op koorts te controleren door de lichaamstemperatuur te meten en te controleren op hoesten of moeilijkheden met ademhalen.

Sportstages reinigt meermaals per dag de ruimtes, oppervlakken en materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt (inclusief togen, bureaus, licht schakelaars, lift knoppen, deurhandgrepen en kasthandgrepen). Er zijn hiervoor voldoende schoonmaak-materialen en desinfecterende producten die minstens 70% alcohol bevatten aanwezig.

Op de toiletten zijn vloeibare zeep en papieren doekjes aanwezig.

Sportstages zorgt ervoor dat bedrijf gerelateerde informatie via digitale kanalen wordt verspreid.

Sportstages zorgt ervoor dat er altijd een medewerker aan het werk is die verantwoordelijk is voor het activeren van de procedure in geval van een mogelijke besmetting.

Sportstages wil met het ‘Sportstages Clean & Safe label’ ervoor zorgen dat partners waarmee ze samengewerkt de aan het label verbonden gezondheids- en veiligheidsregels nakomen.

Partners (=hotels, sportaccommodaties, verhuurfirma’s, coaches/trainers, enz.)

1. De partner verzekert dat er voldoende beschermingsmateriaal en desinfecteerproducten aanwezig zijn en ter beschikking worden gesteld van het personeel en de gasten.

 • De accommodatie beschikt over voldoende beschermingsmateriaal voor al haar werknemers;
 • Er is voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal aanwezig in de accommodatie voor haar gasten;
 • Er is voldoende voorraad van éénmalig te gebruiken schoonmaakmateriaal, inclusief desinfecterende producten, bleekwater en producten die 70% alcohol bevatten aanwezig in de accommodatie;
 • Op elke verdieping nabij in- en uitgangen en bij de ingang van restaurants, bars en publieke toiletfaciliteiten zijn op alcohol gebaseerde dispensers aanwezig;
 • Op alle toiletten is vloeibare zeer en papieren doekjes aanwezig;
 • De accommodatie beschikt over niet handmatig te bedienen afvalbakken.

2. De partner ziet er op toe dat haar personeel het nodige beschermingsmateriaal zoals een mondmasker en handschoenen correct draagt.

3. De partner verzekert dat de maximaal toegestane bezigheid per vierkante meter in gesloten ruimtes wordt gerespecteerd en onderneemt hiervoor de nodige acties. Deze gesloten ruimtes zullen regelmatig worden verlucht.

4. De partner ziet er op toe dat er voldoende afstand wordt bewaard tussen medewerkers en gasten en gasten onderling. Het schudden van handen, kussen, het houden van fysieke meetings, het delen van werkplaatsen en het delen van maaltijden en gebruiksvoorwerpen wordt vermeden.

5. De partner verzekert dat alle oppervlakken waar mensen, medewerkers en gasten mee in contact komen regelmatig worden schoongemaakt en worden gedesinfecteerd, dit met desinfecteerproducten die minstens 70% alcohol bevatten en bleekmiddel.

 • Alle oppervlakken en objecten die worden aangeraakt worden meermaals per dag gedesinfecteerd (inclusief lichtschakelaars, lift-knoppen, deurhandgrepen, kasthandgrepen);
 • De voorkeur wordt gegeven om bij het schoonmaken gebruik te maken van natte producten zoals spuitbussen en desinfecterende wegwerpdoeken in plaats van droge schoonmaakmiddelen zoals stofdoeken of stofzuiger.

6. De partner verzekert dat de zwembaden, spa’s en wellness-omgevingen regelmatig worden gedesinfecteerd door het water te vervangen door met chloor gesteriliseerd water.

7. De partner verzekert dat omgevingen waar voeding wordt geserveerd alle gebruikte materialen en oppervlakken regelmatig worden gereinigd en direct contact met voeding en gasten wordt vermeden.

8. De partner verzekert dat de volgende regels in acht worden genomen bij het schoonmaken en het schoonmaken van sanitaire voorzieningen:

 • Het verwijderen van bedlinnen en handdoeken gebeurt zonder schudden, van buiten naar binnen oprollen, rechtstreeks contact vermijden en het onmiddellijk in de wasmachine te steken;
 • Het wassen van bedlinnen, handdoeken en werknemersuniforms gebeurt afzonderlijk en op een temperatuur rond 60°C.

9. De accommodatie beschikt over een ruimte waar mogelijk besmette personen kunnen worden geïsoleerd. Bij voorkeur een ruimte met natuurlijke ventilatie of een mechanisch ventilatiesysteem met afwasbare bekleding en een badkamer of toilet. Er zijn voldoende schoonmaak- en desinfecteerproducten , mondmaskers en handschoenen aanwezig in deze ruimte. Ook een thermometer, handenvrije vuilbak, afsluitbare zakken voor kleren en materialen, voldoende water en niet bederfelijke voeding zijn aanwezig.

De partner verzekert dat er altijd een verantwoordelijke medewerker aanwezig is die het naleven van deze maatregelen controleert en die instaat voor het nemen van de nodige acties bij een mogelijke besmetting, inclusief het begeleiden van een mogelijke besmette persoon naar een geïsoleerde ruimte, de nodige ondersteuning biedt en de nodige instanties contacteert.

Bij een mogelijke besmetting zal de isolatieruimte volledig worden ontsmet, met veel aandacht voor de oppervlakten die vaak werden aangeraakt.

De door een mogelijk besmette persoon gebruikte producten en materialen zullen in een plastiek zak worden gedaan die goed kan worden afgesloten en vervolgens wordt overhandigd aan een erkende organisatie die ziekenhuismaterialen en kledij reinigt.

Als je een vraag hebt over dit label of de maatregelen, kan je ons via e-mail contacteren via info@sportstages.com of telefonisch op het nummer 0475/55.58.85.

#ss-cookies-banner-title# for not found
#ss-cookies-banner-text# for not found